Hvordan kan man tænke ud af boksen? - Læring, kognition og tænkning - Nikoline Pedersen

Hvordan kan man tænke ud af boksen? - Læring, kognition og tænkning

By Nikoline Pedersen

  • Release Date: 2017-06-09
  • Genre: Läroböcker
  • Size: 334.6 MB

Alternative Downloads

Description

”Hvordan tænker man ud af boksen? Læring, kognition og tænkning” har et psykologifagligt fokus. Her er fokus på, hvordan kognitive funktioner i hjernen udvikles, samt hvilke primære kognitive funktioner der er i spil under problemløsning.
Læseren præsenteres for undertemaer inden for den kognitive psykologi, herunder perception, motivation og hukommelse. Her får man bl.a. mulighed for at teste et barns abstraktionsniveau og sammenligne dette med Piagets teori om tænkningens udvikling.
Læseren skal undersøge perception vha. optiske illusioner og afslutningsvist udarbejde en brochure med gode råd til andre om, hvordan de kan blive bedre til at tænke ud af boksen.
Opgaverne lægger op til, at læseren er medproducerende og anvender sin opnåede viden om kognition, læring og tænkning til at forstår kognitive processer i problemløsning.
”Hvordan tænker man ud af boksen? Læring, kognition og tænkning” kan anvendes i undervisningen i psykologi C og B på VUC, HF og STX.
 
Kernestof
STX, HF og HFe
Psykologi C
-       Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
-       Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
-       Formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde
 
Psykologi B
-       Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
-       Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
-       Inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme.

keyboard_arrow_up